Kompanija Canonical, koja je vlasnik Ubuntu OS-a objavila je da gasi svoju cloud uslugu Ubuntu One 1. juna 2014. godine. Svoju odluku objavila je 2. aprila, i od tada nije moguće kupovati dodatni prostor.

Na dan gašenja korisnici neće više moći postavljati sadržaje, već samo preuzimati svoje podatke. 31.jula usluga se potpuno ukida, a preostali podaci se trajno brišu.

Kratka istorija Ubuntu One:

Usluga je osnovana pod imenom Ubuntu Single Sign On , sa ciljem da korisnicima omogući upotrebu usluga Ubuntu One Music Store i Ubuntu Software Center sa samo jednim nalogom.

Juna 2013. ušla je u sastav brenda Ubuntu One. Iste godine Canonical je u brend uvrstio Ubuntu Forums, tako da se od tada i ta usluga mogla koristiti pomoću Ubuntu One naloga. O gašenju foruma kompanija se nije oglašavala, tako da će forumi vjerovatno ostati.